„ЕР-ВЕТ“ е ветеринарна клиника предоставяща спешна помощ при критични случаи, оперативна намеса и систематизирано лечение.

Практиката започва през 2000 година, а сегашното местоположение е от 2008 година. През годините усилията ни бяха насочени към самоусъвършенстване и качествено обслужване на нашите клиенти. Осъвременяваме нашите методите за диагностика, за да осигурим хуманна и състрадателна реанимация. Използваме съвременна апаратура за диагностика и лечение на конкретния случай.

Нашата цел е да Ви информираме за състоянието на Вашия любимец, да получите информация за профилактика и начина на отглеждане. При нужда да приложим адекватно лечение.